Japa Kids - Giải Pháp Giúp Trẻ Ăn Ngon, Hết Biếng Ăn


Japa Kids - Giải Pháp Giúp Trẻ Ăn Ngon, Hết Biếng Ăn

Japa Kids - Hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ ăn ngon miệng


Hoa hồng (Commission): 21% ( Chỉ áp dụng cho đơn bán lẻ)


Tư liệu cho Publisher: Tại đây


Điều kiện ghi nhận (Action Point): Hoa hồng ghi nhận theo CPS- Cost per Sales

User Flow:

(1) Người dùng click vào link Affiliate -> (2) Về trang Landingpage -> (3) Để lại thông tin đặt hàng -> (4) Nhà cung cấp gửi hàng đi -> (6) Khách hàng nhận hàng và thanh toán (CPS)


Điều kiện ghi nhận đơn hàng: Khách hàng nhận hàng và thanh toán thành công


Điều kiện từ chối đơn hàng: Khách hàng từ chối nhận hàng và không thanh toán


Quy định về hành vi bị cấm


Luật Cookies:


Những lưu ý thường gặp: Tại Đây