Cốm Ăn Ngon Và Men Sống Bạch Mai New


Cốm Ăn Ngon Và Men Sống Bạch Mai New

Men sống Bạch Mai NEW hay Men vi sinh Bạch Mai được sản xuất trên công thức nổi tiếng một thời của Khoa Vi Sinh - BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Nay được Công ty TNHH Đỗ Gia Hà Nội phát triển sản xuất trên dây truyền hiện đại tại Nhà máy Medistart Việt Nam, đã cho ra đời thế hệ Men Sống Bạch Mai NEW với nhiều ưu điểm vượt trội hơn thế hệ men ống