Tinh Dầu Tỏi Diệp Chi


Tinh Dầu Tỏi Diệp Chi

Dầu Tỏi Diệp Chi - Thành phần chính của dầu tỏi Diệp Chi Gold là Allicin. Allicin không có sẵn trong tỏi, Allicin được chiết xuất từ alliin có sẵn trong tỏi bằng công nghệ ép lạnh bán tự động.